Úgy elmennék, ha mehetnék

||:Úgy elmennék, ha mehetnék,
ha szabad madár lehetnék.:||
||:Szabad madár nem lehetek,
rózsám hozzád nem mehetek, á-lálálá-lálá-lálálá.:||

||:Anyám, Anyám, Édesanyám,
Ne kiálts több átkot reám!:||
||:Kiáltottál már eleget,
elégeld meg mindezeket, á-lálálá-lálá-lálálá.:||Búza közé száll a dalos pacsirta

Búza közé száll a dalos pacsirta
Búza közé száll a dalos pacsirta
Hogyha magát már odafenn kisírta
Hogyha magát már odafenn kisírta.

Én is szállnék száll a lelkem zokogva
Én is szállnék száll a lelkem zokogva
Leszállani nem szállhatok sohova
Leszállani nem szállhatok sohova.

Nem fogad bé hova szállnom kellene
Nem fogad bé hova szállnom kellene
Búzavirág szemû babám kebele
Búzavirág szemû babám kebele.Erdő, erdő kerek erdő

Erdő, erdő kerek erdő
De szép madár lakja kettő
Kék a lába zöld a szárnya
Piros a rózsám orcája.

Olyan piros mint a vér
Tőlem gyakran csókot kér
De én bizony nem adok
Inkább jól megátkozom.

Kilenc fia néma legyen
A tizedik leány legyen
Az is olyan csalfa legyen
Ország-világ híre legyen.

Kinek nincsen szeretője
Menjen ki a nagyerdőre
Írja fel egy falevélre
Néki nincsen szeretője.

Kinek nem jó itt lenn lakni
Menjen mennyországba lakni
Építsen az égre házat
Ott nem éri semmi bánat.

Építsen az ég szélére
Ott nem éri semmiféle
Építsen az égre házat
Ott nem éri semmi bánat.

Szeress, rózsám csak nézd meg kit
Mer a szerelem elvakít
Engemet is elvakított
Örökre megszomorított.Ezek a szép szász leányok

Ezek a szép szász leányok,
Kihúzós kendőbe járnak,
Ki van húzva a kendőjük,
Elhagyta a szeretőjük.
Illik a tánc a cudarnak,
Minden rongya lobog annak,
Lobog elől, lobog hátul,
Lobog minden oldalárol.

A kisasszony azt hiszi,
Hogy a betyár elveszi,
Ne higgye azt előre,
Semmi válik belőle.
A kisasszony piparéz,
Mindig a tükörbe néz,
A kisasszony gyönge teste,
Megkívánja minden este.Húzzad cigány, ne húzz kettőt

Húzzad cigány, ne húzz kettőt
Húzzad cigány, ne húzz kettőt,
most találtam hű szeretőt

Úgy búsulok majd meghalok
Úgy búsulok majd meghalok,
mégis jókedvet mutatok

Nem úgy van most, mint volt régen
Nem úgy van most, mint volt régen,
nem az a nap süt az égen

Nem az a nap, nem az a hold
Nem az a nap, nem az a hold,
nem az a szeretőm ki volt

Aki volt, már rég elhagyott
Aki volt, már rég elhagyott,
Szebbre vágyott, de nem kapott,
még olyat se, mint én vagyok.Jaj Istenem tégy egy, tégy egy csodát

Jaj Istenem tégy egy, tégy egy csodát,
Változtasd borrá, borrá a Tiszát.
Ha a Tisza borból volna,
A szívemnek semmi baja se volna.

Mind azt mondják boros, boros vagyok,
Hazamenni, mennék de nem tudok.
Aki tudja miért nem mondja,
Merre van az ország útja csuhajja

Mind azt mondják boros, boros vagyok,
Hogy a bortól, bortól ingadozok.
A nádszál is ingadozik,
Pedig az csak vízet iszik csuhajja.

Mind azt mondják részeg, részeg vagyok,
Mert, hogy mindig olyan veres vagyok.
Veres a libának orra,
Pedig sose mártja borba csuhajja.Kimentem én az erdőbe, az erdőbe

Kimentem én az erdőbe, az erdőbe,
Ráléptem egy venyigére, venyigére,
Venyigéről, venyigére, venyigére,
Fáj a szívem a szőkére, a szőkére.

Kimentem én az utcára, az utcára,
Ráléptem egy szalmaszálra, szalmaszálra,
Szalmaszálról, szalmaszálra, szalmaszálra,
Fáj a szívem a barnára, a barnára.

Kimentem én a piacra, a piacra,
Ráléptem egy papirosra, papirosra,
Papirosra, papirosra, papirosra,
Fáj a szívem a pirosra, a pirosra.

Bujdosik az árva madár, nincsen párja,
hát az én bús árva szivem hogyne fájna.Le is szállnak fel is szállnak a fecskék

Le is szállnak fel is szállnak a fecskék,
Jaj de búsan telnek tőlem az esték.
Látod babám eljöhetnél egy este,
Meglátnád a bús szívemet lefestve,

El is mennék én hozzátok egy este,
Ha az anyád a kapuba nem lesne.
De az anyád olyan huncut menyecske,
Kihallgatta mit beszéltünk az este.Ne szeressél kettőt-hármat, mer az egy is elég bánat

Ne szeressél kettőt-hármat, mer az egy is elég bánat.
Olyan bánat a szívemen, kétrét hajlott az egeken.
Ha még egyet hajlott volna, szívem kettészakadt volna.

||:Aj Istenem, hogy' éljek meg, hogy a világ ne szóljon meg:||
Szól a világ mit hajlok rá, úgy ég a tűz, ha tesznek rá.
Az egész világ rólam beszél, de azt mind elfújja a szél.

Úgy kellett volna szeretni, hogy azt ne tudja meg senki.
Megtudta az egész világ, minden rosszat reám kiált.  
Aj, la, lala, la....  Nem loptam én életemben

Nem loptam én életemben
Csak egy csikót Debrecenben
Mégis rám verték a vasat
Babám szíve majd meg hasadt

Mikor mentem hazafelé
Három zsandár állott elém
Azt kérdezték mi a nevem
Hol az utazó levelem

Várj, csak zsandár megmutatom
Csak a lajbim ki gombolom
Előveszem a revolverem
Ez az utazó levelem

Mikor mentem hazafelé
Nyílott az ég háromfelé
Ragyognak rám a csillagok
Nem tudják, hogy árva vagyok

A szegedi hármas határ
Érted lettem rózsám betyár
Viselem a betyár nevet
Mert a rózsám mást szeretett.Szék városi öreg templom harangja

Szék városi öreg templom harangja,
jaj de ritkán hallszik nálunk a hangja.
De amikor elhozza az esti szél,
eszembe jut hogy te engem szerettél.

Nem szeretsz már nem hallom a harangszót,
nem hoz nekem az életben soha jót.
Sírig tartó hû szerelmet fogadtál,
s az estéli harangszónál megcsaltál.

Száradjon el minden virág a réten,
aludjon el minden csillag az égen.
Nap se süssön gyász borítsa az eget,
mer egy legény csalta meg a szívemet.Székvárosi öreg templom harangja

Székvárosi öreg templom harangja
Jaj de ritkán hallszik nálunk a hangja
De amikor elhozza az esti szél
Eszembe jut hogy te engem szerettél

Nem szeretsz már nem hallom a harangszót
Nem hoz nekem az életbe soha jót
Sírig tartó hű szerelmet fogadtál
S az estéli harangszónál megcsaltál

Száradjon el minden virág a réten
Aludjon ki minden csillag az égen
Nap se süssön gyász borítsa az eget
Mer egy leány csalta meg a szívemet.Szennyes ingem szennyes gatyám

Szennyes ingem szennyes gatyám
Mezőségen lakik anyám
Nincsen fája se hamuja
Hogy az ingem megszapulja
Ne nézd hogy én szennyes vagyok
Mer szívemben nincsen mocsok
Az az egy pecsét benne van
Szeretlek én rózsám nagyon

Itt es terem sok szép virág
Madár dalol szép a világ
De jaz mind semmit ér nekem
Ha a rózsám nem ölelem
Esik eső szép csendesen
Ne sírj rózsám keservesen
Ne sírj rózsám keservesen
Majd megsegít a jó Isten.Tele van a temető árka vízzel

Tele van a temető árka vízzel,
Tele van a szívem keserűséggel.
Jó az isten kiapassza a vizet,
Sej visszahozza a régi szeretőmet.

Szépen nyíltak a mezei virágok,
Férjhez mentek előlem a leányok.
Nem is maradt a számomra még egy se,
Hej, kit a szívem az árva szívem szeretne.

Szépen szólnak a mezei pacsirták,
Szomorúan sírnak az édesanyák.
Szomorú édesanyák ne sírjatok,
Megvígasztal a leszerelő fiatok.Temetőbe kék ibolya

Temetőbe kék ibolya,
szívem gyászba van borulva.
Nem egyébért csak teérted,
amér tiltva vagyok tőled.

Tíltnak rózsám tíltnak tőled,
mer én igazán szeretlek.
Tílt az apám tílt az anyám,
tílt az egész familiám.

Boldog volt az én életem,
amíg szeretni nem kezdtem.
Mióta szeretni kezdtem,
minden bánatba részt vettem.

Irigyeim annyin vannak,
mint a kutyák úgy ugatnak.
Adok nekik egy víg napot,
hadd ugassák ki magukat.

Temetőbe kék ibolya,
nem leszek szerelmes soha.
Láncot veretek szívemre,
megmutatom bírok vele.Verjen meg az Isten, rózsám

Verjen meg az Isten, rózsám,
mért nem voltál igaz hozzám.
Mert én igaz voltam hozzád,
igazabb, mint édesanyád.

Nem átkozlak, nem szokásom,
verjen meg sok sóhajtásom.
Verjen meg a piros hajnal,
kibe siratlak jaj szóval.

Verjen meg a piros hajnal,
kibe siratlak jaj szóval.
Verjen meg a sötét éjjel,
de sok örömtől zártál el.

Szeress, szeress, csak nézd meg, kit,
mert a szerelem magvakít.
Lám engemet megvakított,
örökre megszomorított.

Jaj de sokat áztam-fáztam,
rózsám mikor hozzád jártam.
Jártam hozzád, nem járok már,
szidott anyád, ne szidjon már.

Széles a víz, keskeny palló,
igazán szeretni nem jó.
Mert aki igazán szeret,
megcsalják azt az emberek.Dalszövegek száma: 16  |  Mutat: 0 - 16